Naši studenti

Choreografie

bakalářský
počet studentů: 11

Pedagogika tance

bakalářský
počet studentů: 16

Pedagogika tance - Klasický tanec

bakalářský
počet studentů: 2

Pedagogika tance - Klasický tanec

bakalářský
počet studentů: 0

Pedagogika tance - Lidový tanec

bakalářský
počet studentů: 2

Pedagogika tance - Lidový tanec

bakalářský
počet studentů: 0

Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

bakalářský
počet studentů: 4

Pedagogika tance - Taneční výchova

bakalářský
počet studentů: 4

Taneční věda

bakalářský
počet studentů: 1

Choreografie

navazující magisterský
počet studentů: 3

Pedagogika tance

navazující magisterský
počet studentů: 11

Taneční věda

navazující magisterský
počet studentů: 1

Choreografie a teorie choreografie

doktorský
počet studentů: 2

Taneční věda

doktorský
počet studentů: 5