Výjezdní výuka Katedry tance a Katedry nonverbálního divadla bude v termínu od Čt 16.4. do Ne 19.4.2020.

Povinně volitelný předmet je pro 1.ročníky a pro udělení zápočtu je minimální 75% docházka (t.j. 3 dny ze 4). Pokud nemůžete v prvním roce dodržet minimální docházku, můžete předmět absolvovat ještě ve 2. a 3. ročníku. Předmět 107SOKT nebo 109SKND4 "Soustředění kateder"  si zapište do KOSu a registrujte.

Jedná se o výjezdní výuku, úvod do studia, seznámení s kolegy a pedagogy, a v neposlední řadě také možnost využít své kolegy pro choreografické či pedagogické workshopy atd.

ČTVRTEK 16. 4.
PÁTEK 17. 4.
SOBOTA 18. 4.
NEDĚLE 19. 4.

příjezd a ubytování a placení

18:00-18:30 jídelna: večeře

19:00-20:00 K107+K109 jídelna: úvodní slovo (Adam Halaš)
20:00-21:00 K107+K109 jídelna: volný program

21:30-24:00 sauna: saunování

08:30-09:30 jídelna: snídaně

10:00-11:30 (podkroví) Pravidla první pomoci I. (Klíčová) K107

13:00-13:30 jídelna: oběd

14:00-15:30 (podkroví) Pravidla první pomoci II. (Klíčová) K107
 

16:00 – 17:30 Evaluační diskuse (Janeček)

18:00–18:30 jídelna: večeře

19:00 – 20:30 - Problematika a dovednost rétoriky a hlasového projevu (Špačková) K107

1)      Verbální nástroje vstřícnosti

21:00 -24:00 sauna: saunování

Po dohodě s katedrami (kinosál): Erasmus K107+K109 naši studenti prezentují svůj pobyt na stáži Erasmus a studenti Erasmus prezentují své školy.

08:30-09:30 jídelna: snídaně

9:30 – 11:00 Konferenční místnost: Problematika a dovednost rétoriky a hlasového projevu II. (Špačková) K107

1)      Asertivní jednání

2)      Reakce na otázky a námitky

11:15 – 12:45 (podkroví) Fyzioterapie pro tanečníky I. K107

13:00-13:30 jídelna: oběd

14:00 – 15:30 (podkroví) Fyzioterapie pro tanečníky II. K107

17:00 – 19:00 Konferenční místnost: Vztah současné obecné pedagogiky a výuky tance  (Trunda) K107

19:30 - 20:00 jídelna: večeře

21:00-24:00 sauna: saunování

08:30-09:30 jidelna: snídaně

individuální program

13:00-13:30 jídelna: oběd a odjezd

Přihláška emailem na: sekretariat.k107@hamu.cz (Do vyčerpání kapacity míst.)

Přihláška musí obsahovat: Jméno, příjmení, kontaktní telefon, termín rezervace od do (např. od večeře 16. 4. - do oběda 19. 4. strava: normální/vegetariánská)

První ročníky bakalářského studia Katedry tance a třetí ročník bakalářského studia Katedry nonverbálníhg divadla je na soustředění přihlášen automaticky. 

Seznam přihlášených

Cena za ubytování: 135,- Kč/noc
Cena celodenního stravování: 240,- Kč/den (snídaně 50Kč, oběd 100Kč, večeře 90Kč)

Studenti Katedry tance a Katedry nonverbálního divadla mají povinnost se individuálně dopravit, cestovné veřejnou dopravou hradí z počátku student, později vám částka bude proti účtu za jízdné proplacena školou stipendiem. Ubytování a stravování hradí student předem. Částka za ubytování bude studentovi po soustředění vyrovnána stipedniem.

Na dopravu doporučujeme zakoupit skupinovou jízdenku jedním studentem.

Pedagogové musí týden před odjezdem na sekretariátu zařídít cestovní příkaz, v případě použití vozidla:

  1. osvědčení řidiče
  2. kopii technického průkazu
  3. kopii povinného ručení (kasko) - pojištění všech sedadel

 .