Přijímací řízení do doktorského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Doktorské studium je určeno absolventům magisterského studia uvedených, příp. příbuzných oborů.

Uchazeč je povinen předložit projekt zamýšlené disertační práce. Při pohovoru posuzuje komise stupeň závažnosti uchazečova záměru. Oborová rada může při případném přijetí ke studiu navrhnout doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy projektu disertační práce.

Konkrétní informace k průběhu přijímacího řízení do jednotlivých oborů naleznete zde:

Choreografie a teorie choreografie
Taneční věda

Choreografie a teorie choreografie 

a) orientace v současném tanečním umění a choreografických proudech

b) znalosti z teorie a dějin tance

c) znalosti širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce

 

Více informací o aktuálním přijímacím řízení ZDE. 

Taneční věda

a) orientace v metodologii současné taneční vědy

b) znalosti z teorie a dějin tance

c) znalosti širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce

 

Více informací o aktuálním přijímacím řízení ZDE.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Doktorský studijní obor


.