Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.
 

Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Povinné přílohy lze zaslat do uzávěrky pro podání přihlášek online do systému, nebo i poštou. Upozorňujeme, že přílohy zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Pedagogika tance prezenční - Klasický tanec
Pedagogika tance prezenční - Moderní a současný tanec
Pedagogika tance prezenční - Lidový tanec
Pedagogika tance KOMBINOVANÉ STUDIUM
Taneční věda
Choreografie

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského prezenčního studijního programu Pedagogika tance, specializace Klasický tanec

Kromě povinných příloh, které uchazeči odevzdali spolu s přihláškou, navíc před zahájením 1. kola zašlou elektronicky přímo sekretariátu katedry tance (sekretariat.k107@hamu.cz) tyto přílohy:

- motivační dopis

- vyplněný formulář o připravených dvou kombinacích z techniky klasického tance: pedagogické zadání kombinací bude předmětem 2. kola přijímacího řízení. Je žádoucí předvést rozdílné kombinace např.: technika klasického tance (1. u tyče, 2. na volnosti) nebo (1. na volnosti, 2. skoky) nebo (1. u tyče, 2. skoky), viz 

K107_PT priprava vystupu.pdf

Termín k zaslání příloh je shodný s termínem podání přihlášky. Neodevzdání příloh bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení a přijímací řízení bude ukončeno.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

Cvičební oděv a obuv jsou nutné pro obě kola zkoušky.

 

1. kolo - prezenční

Skládá se ze dvou částí, jejichž pořadí si stanoví katedra:

1) písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby,

2) praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové)

*Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo - prezenční

Skládá se ze tří částí v tomto pořadí:

1) předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek na základě odevzdaného formuláře

**2) pohovor o základních poznatcích o systému taneční techniky (klasický tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků

3) pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1- 25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, pedagogická nebo umělecká odborná praxe vítána.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro program pedagogika tance s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

------------------------------------

Upřesnění jsou označena * nebo **

* Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnně za 1. a 2. část 1. kola prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

**2) rozbor dvou předvedených ukázek v kontextu základních poznatků o systému taneční techniky (klasický tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků

3) odborný pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského prezenčního studijního programu Pedagogika tance, specializace Moderní a současný tanec

Kromě povinných příloh, které uchazeči odevzdali spolu s přihláškou, navíc před zahájením 1. kola zašlou elektronicky přímo sekretariátu katedry tance (sekretariat.k107@hamu.cz) tyto přílohy:

- motivační dopis

- vyplněný formulář o připravených dvou kombinacích z techniky moderního a současného tance

Pedagogické zadání kombinací bude předmětem 2. kola přijímacího řízení. Je žádoucí předvést rozdílné kombinace např.: technika moderního tance (1. floor work, 2. center work) nebo (1. floor work, 2. work in space), viz 

K107_PT priprava vystupu.pdf

Termín k zaslání příloh je shodný s termínem podání přihlášky. Neodevzdání příloh bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení a přijímací řízení bude ukončeno.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

Cvičební oděv a obuv jsou nutné pro obě kola zkoušky.

1. kolo - prezenční

Skládá se ze dvou částí, jejichž pořadí si stanoví katedra:

1) písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby,

2) praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové)

*Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

2. kolo - prezenční

Skládá se ze tří částí v tomto pořadí:

1) předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek na základě odevzdaného formuláře

**2) pohovor o základních poznatcích o systému taneční techniky (moderní a současný tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků

3) pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1–25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, pedagogická nebo umělecká odborná praxe vítána.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro program pedagogika tance s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

------------------------------------

Upřesnění jsou označena * nebo **

* Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnně za 1. a 2. část 1. kola prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

**2) rozbor dvou předvedených ukázek v kontextu základních poznatků o systému taneční techniky (moderní a současný tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků

3) odborný pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského prezenčního studijního programu Pedagogika tance, specializace Lidový tanec

Kromě povinných příloh, které uchazeči odevzdali spolu s přihláškou, navíc před zahájením 1. kola zašlou elektronicky přímo sekretariátu katedry tance (sekretariat.k107@hamu.cz) tyto přílohy:

- motivační dopis

- vyplněný formulář o připravených dvou kombinacích z techniky lidového tance

Pedagogické zadání kombinací bude předmětem 2. kola přijímacího řízení. Je žádoucí předvést rozdílné kombinace např.: technika lidového tance (1. po kruhu s vazbou alespoň dvou kroků, 2. kombinace na místě s rytmickým modelem), viz 

K107_PT priprava vystupu.pdf

Termín k zaslání příloh je shodný s termínem podání přihlášky. Neodevzdání příloh bude považováno za nesplnění podmínek přijímacího řízení a přijímací řízení bude ukončeno.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

Cvičební oděv a obuv jsou nutné pro obě kola zkoušky.

 

  1. kolo - prezenční

Skládá se ze dvou částí, jejichž pořadí si stanoví katedra:

1) písemný test všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby,

2) praktická zkouška z tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové)

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

  1. kolo - prezenční

Skládá se ze tří částí v tomto pořadí:

1) předvedení dvou vlastních pedagogických ukázek na základě odevzdaného formuláře

**2) pohovor o základních poznatcích o systému taneční techniky (lidový tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků

3) pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1- 25. Hodnocení zohledňuje znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent, znalost hudební teorie, přehled o dějinách umění, tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, pedagogická nebo umělecká odborná praxe vítána.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro program pedagogika tance s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

------------------------------------

Upřesnění jsou označena * nebo **

* Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnně za 1. a 2. část 1. kola prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

**2) rozbor dvou předvedených ukázek v kontextu základních poznatků o systému taneční techniky (lidový tanec); vyžaduje se metodický přístup k rozboru jednotlivých prvků

3) odborný pohovor o pedagogice tance - příprava a provedení hodiny, postoj pedagoga k žákům, zájem o obor, přehled o dění v oblasti umění apod.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru Pedagogika tance, kombinované studium pro specializace: Klasický tanec, Lidový tanec, Taneční výchova, Moderní a současný tanec

Předpokladem přijetí je znalost tanečních technik (klasické, moderní a současné, lidové) na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe.

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech.

1. kolo – korespondenční

Uchazeč/ka je povinen/na k přihlášce přiložit mimo ostatních povinných příloh také (viz příloha č. 1 této vyhlášky děkana):

- motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření (klasický tanec / moderní a současný tanec / lidový tanec / taneční výchova),

- doklad o víceleté odborné interpretační a/nebo pedagogické praxi v oboru,

- video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu.

Přijímací komise tyto materiály posoudí a vyhodnotí a hlasováním (uspěl/neuspěl) rozhodne o postupu uchazečů k vykonání dalšího kola přijímacího řízení. V případě rozhodnutí „neuspěl“ je přijímací řízení ukončeno.

2. kolo - Talentová zkouška

prezenčně

Součástí přijímací zkoušky je:

1. test všeobecných a oborových tanečních i hudebních znalostí,

2. pedagogicko-psychologický test,

3. pedagogický výstup dle plánovaného zaměření (specializace klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec, taneční výchova),

4. pohovor o odborné pedagogické problematice.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 - 25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení znalosti tanečních technik, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled a kontext oboru.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Taneční věda

Přijímací řízení proběhne ve 2 kolech.

1. kolo prezenčně

1) písemný test ze všeobecné kulturní vyspělosti, dějin a teorie tance a baletu, dějin a teorie hudby

2) písemná analýza choreografické ukázky (zaměřená na taneční styl/techniku, komponenty a formu, umělecký kontext, případně určení konkrétního díla)

*Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo prezenčně

S uchazečem/čkou bude veden odborný pohovor týkající se:

• dějin tance (ve spojení se zjištěním jazykových dovedností ve zvoleném cizím jazyce)

• orientace v soudobém tanečním dění

• motivace ke studiu a představy odborného zaměření

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1- 25. Předpokladem přijetí je schopnost logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické dovednosti, přehled o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základní přehled o teorii a dějinách tance a baletu, znalost základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, znalost alespoň jednoho světového jazyka na pokročilé úrovni. Taneční zkušenost a základní znalost tanečních technik nutná (klasický, moderní a současný, lidový tanec).

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro program taneční věda s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

-----------------

Upřesnění jsou označena *

* Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnně za 1. i 2. část 1. kola prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 2. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

 

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu Choreografie

Kromě povinných příloh, které uchazeči odevzdali spolu s přihláškou, navíc před zahájením 1. kola zašlou elektronicky přímo sekretariátu katedry tance (sekretariat.k107@hamu.cz) tyto přílohy:

- motivační dopis

- potvrzení o sdílení 2 videozáznamů v strojově čitelném PDF

Je nutné dodat videozáznamy minimálně dvou ucelených choreografií (nikoliv fragmenty) rozdílného charakteru, složení nebo počtu tanečníků (může být maximálně jedno sólo) v rozsahu minimálně 3 minuty a delší. Uchazeč však není omezen tanečním stylem. Eventuální stručné charakteristiky či doprovodné texty k pracím (4–5 vět) jsou vítány, např. co bylo inspirací pro vznik choreografie, jak autor postupoval, jaký má vztah k hudební předloze, zda byla choreografie někým zadána či konzultována atd.

Přijímací řízení proběhne ve třech kolech. Pro 2. a 3. kolo přijímacího řízení je nutný cvičebný oděv a obuv.

1. kolo – korespondenční

U zaslaných choreografií bude posuzována práce s hudbou, s prostorem, unikátnost pohybového materiálu, dramaturgická stavba, popř. výtvarné a interpretační pojetí.

Pro postup do dalšího kola je potřebné získat minimálně 6 bodů z 10 možných.

Pokud uchazeč/ka nedosáhne požadovaného počtu bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

2. kolo – prezenční

Skládá se ze tří částí, jejichž pořadí si stanoví katedra:

1) písemná zkouška všeobecné kulturní vyspělosti, z dějin tance a baletu a z dějin a teorie hudby

2) praktická zkouška z tanečních technik (klasický, lidový, moderní a současný tanec)

3) praktické předvedení třetí vlastní choreografie v rozsahu 3–6 minut, buď prostřednictvím interpretů, nebo osobně. Choreografická práce se musí lišit od kompozic zaslaných v prvním kole.

*Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 3. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

3. kolo – prezenční

Skládá se ze dvou částí v tomto pořadí:

1) vytvoření dvou choreografií na místě v rozsahu 3 - 6 minut v určené časové lhůtě (3 hod).

Jedna choreografie na zadanou hudbu, u druhé je možný výběr hudby z několika možností. Možnost využití vlastních interpretů.

**2) pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti, o dějinách tance, hudby a divadla

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým hodnocením 1 - 25. Hodnocení zohledňuje choreografický talent, znalost tanečních technik nejlépe na profesionální úrovni, zájem o obor dokumentovaný předchozí tvůrčí praxí, znalost hudební teorie, muzikálnost, přehled o dějinách tance a baletu, hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro program choreografie s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 3. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

-----------------

Upřesnění jsou označena * nebo **

* Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnně za 1., 2. a 3. část 2. kola prostřednictvím bodování v rozmezí 1-25. Pro postup do dalšího kola je nutné získat minimálně 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky pro postup do 3. kola, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

**2) rozbor dvou vytvořených choreografiích, odborný pohovor o choreografickém umění a divadelním dění v současnosti, o dějinách tance, hudby a divadla


.