Posuň hranice svých možností, studuj tanec na HAMU!

Studenti katedry tance si mohou vybrat ze tří oborů tanečního umění: Pedagogiky tance, Choreografie a Taneční vědy.

Obor Pedagogika tance vychovává taneční pedagogy pro všechny stupně tanečního školství, taneční studia a divadelní taneční soubory, případně repetitory divadelních souborů. V prezenčním studiu se studuje ve třech specializacích: klasický tanec, moderní a současný tanec a lidový tanec. V kombinovaném studiu je obohacen o specializaci taneční výchova.

Obor Choreografie poskytuje vzdělání v oblasti taneční kompozice, zaměřené na tvůrčí činnost i její teoretickou a historickou reflexi. Taneční věda je zaměřena na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod..

Všechny obory prezenčního studia jsou akreditovány v programu bakalářském i navazujícím magisterském, v oborech Choreografie a Taneční věda je možné pokračovat také v doktorandském studiu. Kombinované studium Pedagogiky tance je akreditováno pouze pro bakalářský stupeň, absolvent může navázat prezenčním studiem v magisterském programu. 

Absolvent oborů taneční katedry se může uplatnit jako choreograf, pedagog nebo taneční vědec ve všech oblastech tanečního umění, v divadlech, v baletních a tanečních souborech, ve školství, výzkumných institucích nebo v oblasti publicistiky a managementu.

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.


"Dance is the poetry of the foot."
John Dryden

Kontakt

Bc. Zdeněk Novosad

Referent správního úseku, Dohody - provoz-THP

E-mail: zdenek.novosad@hamu.cz
Telefon: 234 244 140, +420 731 513 444
Detail osoby
FOTO Bc. Zdeněk NOVOSAD

MgA. Monika Štúrová

Referent správního úseku, Odborný projektový pracovník

E-mail: monika.sturova@hamu.cz
Telefon: 234 244 188
Detail osoby
FOTO MgA. Monika ŠTÚROVÁ

prof. Mgr. Václav Janeček, Ph.D.

vedoucí katedry

E-mail: vaclav.janecek@hamu.cz
Telefon: 234 244 188

Konzultační hodiny:
St 12:00-15:00
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Václav JANEČEK, Ph.D.