Katedra tance otevře v novém akademickém roce 2020/2021 kombinované studium oboru Pedagogika tance v tříletém bakalářském programu.

Harmonogram akademického roku 2020/2021 

ZÁPISY do 1. ročníku Bc. studia  7. - 9. 9. 2020

Výuka bude probíhat jednou měsíčně pátek-neděle 5x za semestr s intenzivním soustředěním na konci každého akademického roku. Obsah výuky odpovídá náplni programu v prezenční formě, klade však velké nároky na individuální přípravu studentů.

Termíny kontaktní výuky v akademickém roce 2020/2021: 

vždy pátek 12.30 - 19.15, sobota 9.15 - 18.30, neděle 9.15 - 13.00

zimní semestr:

25. - 27. září 2020
23. - 25. října 2020
27. - 29. listopadu 2020
18. - 20. prosince 2020
29. - 31. ledna 2020

Pro kontaktní výuku bude vyžadována docházka 80-100%, případné omluvy pouze po domluvě s pedagogem hlavního oboru. 

Cílem kombinované formy studia je umožnit soustavné vysokoškolské pedagogické vzdělání aktivním tanečníkům nebo tanečním lektorům. Studentům, kteří se zároveň budou moci věnovat profesi aktivního tanečníka, a tím získávat nezbytné interpretační zkušenosti, se dostane metodicky ukotveného vzdělání v oblasti taneční pedagogiky. Již profilovaní tanečníci a pedagogové na nižších stupních vzdělávacího systému se seznámí prakticky i teoreticky s dalšími tanečními technikami a styly, metodikou a didaktikou tance pro všechny věkové kategorie. Získají přehled o historickém vývoji tance a znalosti z oboru pedagogiky, psychologie a hlasové výchovy nezbytné pro budoucí profesi pedagoga.

Studenti se mohou hlásit do jedné ze čtyř specializací:

  • Klasický tanec
  • Moderní a současný tanec
  • Lidový tanec
  • Taneční výchova

Přijímací řízení pro nadcházející akademický rok je uzavřeno. Další program bude otevřen za dva roky. 

 

Podmínky, pravidla a průběh přijímacího řízení

Naleznete zde: https://www.hamu.cz/cs/katedry-obory/katedra-tance/prijimaci-rizeni/bakalarske-studium/

 

KONTAKT


MgA. Mgr. Lucie Hayashi, Ph.D.

Referent správního úseku, Odborný projektový pracovník, Odborný asistent s vědeckou hodností - vedoucí katedry

E-mail: lucie.hayashi@hamu.cz
Telefon: 234 244 188
Detail osoby
FOTO MgA. Mgr. Lucie HAYASHI, Ph.D.


.