Terezie Švarcová

E-mail: svarco03@st.amu.cz
Detail osoby
Bez obrázku

Lidský hlas v instrumentačním procesu ve vybraných příkladech

tereziesvarcova.wordpress.com

morgensternensemble.wordpress.com

 

Kompozice:

V rámci doktorského studia připravuji skladbu komorního charakteru pro (předpokládané) obsazení 3 ženské hlasy a 2 mužské, 3 smyčce: housle, viola, violoncello a 2 dechy: flétna a klarinet/hoboj.

Pro svou kompozici jsem si vybrala téma Křížové cesty a řeším zde, jakým způsobem jej uchopit v rámci malého ensemblu. Velkou inspirací jsou pro mne velkopáteční procesí, která se odehrávají v Itálii. Jedná se o fenomén italské kultury odrážející hluboce zakořeněnou křesťanskou víru a folklorní tradice. Existuje celá řada procesí, každý region nebo město má své typické znaky. Společným znakem pak často bývá přihlížející dav lidí, který celou skupinu herců provází a podílí se na atmosféře.

Velkou výzvou je neexistující text Křížové cesty. Zamýšlím se tedy i nad jeho tvorbou. Zčásti vidím řešení ve zpěvu na vokály, což ale nechci uplatňovat v rámci všech čtrnácti částí. Uvažuji tedy ještě nad variantou různých jazyků, z nichž bych vybírala určitá slova, slovní spojení, nebo jen kombinaci slabik. Volba slov by neměla být náhodná, ale měla by vycházet z toho, jakým způsobem vnímám určitou odehrávající se scénu, jakou emoci ve mně vyvolává a jakým slovním spojením bych ji charakterizovala. Zároveň by dané slovo mělo svými souhláskami i vokály plnit určitou funkci v rámci zvoleného hudebního úseku. Například volba výraznějších konsonant, které by na sebe spíše strhly pozornost, nebo naopak volba slova, u nějž člověk vnímá spíše vokály, a tudíž pozornost padne více na znějící zvuk apod.

Ráda bych se do určité míry distancovala od programního popisu děje a hledala způsob a prostředky, které by dokázaly danou scénu vystihnout i bez dějového popisu a prvoplánové předvídatelnosti. Jednalo by se mi spíše o vytvoření atmosféry, která v posluchači vyvolá určité představy a emoce.

Rozhodně by se měla odlišovat délka jednotlivých zastavení, některá by mohla v rámci celku posloužit pouze jako miniatury, jiná zastavení by měla časově významnější úlohu. Jednotlivé části by fungovaly formou jednoho celku, přičemž oddělení některých částí od sebe by proběhlo pouze formou pauzy, koruny, mezivěty, změnou artikulace apod.

Vokální a instrumentální složka by v některých částech fungovaly zdánlivě nezávisle na sobě, někdy úplně odděleně, v jiných částech by naopak mělo dojít k prolínání a propojování jednotlivých barev.

Předpokládaná délka skladby by se měla pohybovat okolo 25 minut.

 

Textová dizertace:

Ve své písemné práci bych se chtěla zabývat rozšířenými vokálními technikami a navázat tím tak na svoji práci bakalářskou a diplomovou. Mým záměrem je představit vokální techniky/přístup k lidskému hlasu v kontextu instrumentace/orchestrace celé skladby. Práce by měla zahrnovat analýzu vybraných částí skladeb a srovnávat přístupy k určité vokální technice napříč zvolenými ukázkami.

Skladby, které připadají v úvahu k analýze (širší výběr):

 

autor

název díla

Arnold Schönberg

PIERROT LUNAIRE

Luciano Berio

Sekvence III

Iannis Xenakis

NUITS (1967/68)

N´ shima (1975)

AKANTOS

György Ligeti

AVENTURES (1962)

NOUVELLES AVENTURES (1965)

REQUIEM (1963–1965)

Lux aeterna (1966)

Karlheinz Stockhausen

Stimmung (1968)

Mauricio Kagel

Anagrama (1957(58)

Hallelujah (1967/68)

Dieter Schnebel

Lamento di guerra (1991)

 

Giacinto Scelsi

Sauh (1973)

Tre canti sacri (1958)

Pranam I (1972)

Salvatore Sciarrino

Efebo (1981)

Infinito nero (1998)

Studi per l´intonazione del mare (2000)

Aspern suite (1978)

La perfezione di uno spirito sottile (1985)

Sylvano Bussotti

The RaRa Requiem (1969)

 

Kompoziční aktivity rok 2019:

• War das die Liebe…? (2019) pro flétnu a soprán

   Premiéra v rámci koncertu Umělecké Besedy.

• In doubt (2019) pro sólovou flétnu.

   Premiéra v New Yorku (září 2019), nahráno na CD (srpen 2019),

   Interpretka Jana Jarkovská, https://www.youtube.com/watch?v=44CK0h-Bcqk (26:50)

Na objednávku skladba Ultimo saluto pro traverso a cembalo (rozepsáno)

• Tři duchovní zpěvy na německé texty (2019) (rozepsáno)

• Ai suoi caduti (Svým padlým) (2019) (rozepsáno)

 

Různé:

Interpretační činnost:

   Morgenstern Ensemble v Umělecké Besedě (Webern, Loudová, Jiráčková, Švarcová)

   Morgenstern Ensemble na MusicOlomouc 2019 (Vičar)

Recenzní činnost pro portál KlasikaPlus

 


.