Odevzdání bakalářských prací: 30. dubna

Odevzdání magisterských prací: 30. dubna

Více najdete níže
Bakalářské diplomní úkoly
Magisterské diplomní úkoly
Doktorské diplomní úkoly

Bakalářské diplomní úkoly 2019/20

 

    •  Jan Rösner, ved. práce doc. Luboš Mrkvička
kompoziční část: Skladba pro velký ansámbl (15 min.)
písemná část: Tempová modulace v díle E. Cartera
Oponenti: doc. Slavomír Hořínka, Štochl Ondřej (ext.)

Magisterské diplomní úkoly 2019/20

 

    • Bruno Cunha /čekatel/, vedoucí práce doc. Michal Rataj
kompoziční část: Composition for a chamber symphony orchestra with live electronics
písemná část: Transtextuality in contemporary music
oponenti: od.as. Iva Oplištilová, Ravi Kitappa (ext.)


    • Petr Hora /rozlož. roč./ vedoucí práce doc. Luboš Mrkvička
kompoziční část: Koncert pro klavír a orchestr (cca. 20 min)
písemná část: Vliv improvizace na skladatelovo myšlení
oponenti: od.as. Michal Nejtek nebo Jan Trojan, doc. Jaroslav Šťastný (ext.)  = návrh


    • Henrich Kliment vedoucí práce prof. Juraj Filas
kompoziční část:  Živly pre klavír a orchester (Terra, Aer, Aqua, Ignis, 20')
písemná část: Ostinátne figúry v hudbe
oponenti: prof. Hanuš Bartoň, odb. as. Jiří Gemrot (ext.)


    • Martin Kux /rozlož. roč./ vedoucí práce prof. Juraj Filas
písemná část: Sborová tvorba Györgyje Kurtága
kompoziční část: Kantáta pro soprán, ženský sbor a komorní orchestr
oponenti: prof. Ivan Kurz, Olga Ježková (ext.)


    • Raman Zabelau vedoucí práce doc. Slavomír Hořínka
kompoziční část: Skladba pro větší ansámbl (15 hráčů) a smíšený sbor
písemná část: Konstrukce vnitřního mikrofonního systému pro akordeon a možnosti jeho využití
oponenti: prof. Hanuš Bartoň, MgA. Ladislav Horák (ext.)

INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.


Zadávání diplomních prací

 

Do konce května každého roku katedra schvaluje zadávání diplomních úkolů.

U kompozice student uvede obsazení (pokud možno podrobné a nejlépe také datum konkrétního koncertu, pro nějž skladbu připravuje) a délku. Součástí zadání teoretické doplňkové práce jak pro obhajoby bakalářských, tak magisterských titulů je vypracovaná osnova práce, a také předběžný přehled zdrojů a studijních materiálů. Studenti je připraví spolu s vedoucími diplomních úkolů.

Umělecký výzkum je specifická forma získávání poznání, která se uskutečňuje kladením otázek, cílů a záměrů týkajících se vlastní umělecké tvorby, její realizace a reflexe. Je tedy oproti kvantitativnímu nebo kvalitativnímu výzkumu, které známe z technických nebo humanitních oborů, zaměřen především performativně. V našem případě kompozice a písemná teoretická práce studenta mají ideálně tvořit spojité nádoby. Diplomant by měl řešit konkrétní problematiku, kterou ve vztahu ke svému tvoření považuje za důležitou. Kompozice ukazuje vlastní tvůrčí řešení. Písemná práce vypovídá o dosaženém poznání a reflektuje také v širším mezinárodním kontextu stav zvoleného tématu.