Závěrečná práce

Odevzdání bakalářských prací: 30. dubna

Odevzdání magisterských prací: 30. dubna

Více najdete níže
Bakalářské diplomní úkoly
Magisterské diplomní úkoly
Doktorské diplomní úkoly

Diplomní úkoly 2020/21

Michaela Augustinová, ved. práce prof. H. Bartoň

kompoziční část: Žalm 92 pro hlas a komorní orchestr (do 15 min.)

písemná část: Hudební zpracování Žalmu 92: vybrané historické a současné příklady a vlastní pojetí

oponenti: prof. Juraj Filas, Olga Ježková (ext.)

 

Patrik Kako, ved. práce doc. L. Mrkvička

kompoziční část: .funktionslust : C - skladba pre štyri ansámble (do 15 min.)

písemná část: Generovanie harmonického materiálu zo zvukových objektov

oponenti: doc. Michal Rataj, Ivan Buffa (ext.)


Pavel Nesit, ved. práce doc. Sl. Hořínka

kompoziční část: skladba pro komorní orchestr (ca 15 min.)

písemná část: Japonská tradiční hudba jako inspirační zdroj skladatele

oponenti: prof. Hanuš Bartoň,Tomáš Reindl (ext.)

 

Anna Vtípilová, ved. práce J. Trojan

kompoziční část: Elektroakustická kompozice podle vzoru rozhlasové hry

písemná část: Současná česká herní hudba na virtuálních platformách

oponenti: doc. Michal Rataj, Marko Ivanović (ext.)

 

Tomáš Borl, ved. práce M.Nejtek

kompoziční část: skladba pro orchestr (ca 15 min.)

písemná část: Žesťová sekce z pohledu orchestrální a big bandové instrumentace

oponenti: Jan Dušek, Jan Hála (ext.)

Magisterské diplomní úkoly 2020/21

 

INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.


Zadávání diplomních prací

 

Do konce května každého roku katedra schvaluje zadávání diplomních úkolů.

U kompozice student uvede obsazení (pokud možno podrobné a nejlépe také datum konkrétního koncertu, pro nějž skladbu připravuje) a délku. Součástí zadání teoretické doplňkové práce jak pro obhajoby bakalářských, tak magisterských titulů je vypracovaná osnova práce, a také předběžný přehled zdrojů a studijních materiálů. Studenti je připraví spolu s vedoucími diplomních úkolů.

Umělecký výzkum je specifická forma získávání poznání, která se uskutečňuje kladením otázek, cílů a záměrů týkajících se vlastní umělecké tvorby, její realizace a reflexe. Je tedy oproti kvantitativnímu nebo kvalitativnímu výzkumu, které známe z technických nebo humanitních oborů, zaměřen především performativně. V našem případě kompozice a písemná teoretická práce studenta mají ideálně tvořit spojité nádoby. Diplomant by měl řešit konkrétní problematiku, kterou ve vztahu ke svému tvoření považuje za důležitou. Kompozice ukazuje vlastní tvůrčí řešení. Písemná práce vypovídá o dosaženém poznání a reflektuje také v širším mezinárodním kontextu stav zvoleného tématu.

 

Důležité dokumenty