ZÁPŮJČKY ZVUKOVÉ TECHNIKY

Katedra skladby nabízí zapůjčení techniky pro záznam a reprodukci zvuku pro nekomerční aktivity zájemců mimo studenty a pracovníky katedry skladby.
 

Studentské projekty v rámci katedry skladby HAMU jsou zdarma. Techniku není možné pronajímat pro běžné komerční účely!

1) Techniku lze přebírat a vracet výhradně v těchto termínech:
Pondělí: 12:00 - 13:00, LAB 019

2) Zapůjčení techniky doporučujeme ohlásit minimálně 7 dní před požadovaným datem výpůjčky.

3) Rezervace techniky probíhá pouze prostřednictvím rezervačního formuláře zaslaného na adresu rezervace.katedraskladby@hamu.cz.  REZERVAČNÍ FORMULÁŘ - ZÁPŮJČKY ZVUKOVÉ TECHNIKY KS

4) Zapůjčení bez předchozí rezervace a bez předávací kontroly bude zpoplatněno dle platného ceníku katedry skladby.
Viz ​CENÍK PRONÁJMU SESTAV PRO ZÁZNAM A REPRODUKCI ZVUKU

5) Každé vrácení techniky je podmíněné přebírací vizuální kontrolou. Vrácení techniky mimo tuto kontrolu není předáním, přičemž trvá odpovědnost za výpujčku.
Tzn. pokud techniku vracíte např. v noci, je potřeba si kontrolu domluvit později.

6) Předávací kontrolu a výjimku z bodů 1 - 5 mohou vykonat osoby pouze k tomu pověřené: Michal Rataj, Martin Klusák, Jan Trojan.