Závěrečná práce

Odevzdání bakalářských prací: 30. dubna

Odevzdání magisterských prací: 30. dubna

Více najdete níže
Bakalářské diplomní úkoly
Magisterské diplomní úkoly
Doktorské diplomní úkoly

Diplomní úkoly na rok 2021/22 a návrhy oponentů
                                            

Bakalářské práce
Haštal Hapka, vedoucí práce doc. Hořínka
kompoziční část: Koncert pro fagot a orchestr (ca 20 min.)
písemná část: Inspirace prozodickými aspekty mluvené řeči v hudební kompozici
oponenti: prof. Hanuš Bartoň, MgA. Jakub Dvořáček (ext.)

Milica Ivanić, vedoucí práce doc. Rataj, konzultant Tomáš Reindl
kompoziční část: Skladba pro komorní orchestr (ca 12 min.)
písemná část: Inspirace indickou hudební kulturou v orchestrální tvorbě G. Scelsiho
oponenti: MgA. Vratislav Zochr, Ing. ach. Miloš Haase (ext.)

Jan Jirucha, vedoucí práce prof. Bartoň
kompoziční část: Trombsonore pro pro xylofon, vibrafon (jeden hráč), trombon, celestu, bicí soupravu a smyčc. orchestr (20–25 min.)
písemná část: Trombon a jeho vybrané rozšířené techniky z pohledu skladatele
oponenti: MgA. Michal Nejtek, Ph.D., MgA. Michal Wroblewski (ext.)

Darja Moiseeva, vedoucí práce MgA. Dušek, Ph.D.
kompoziční část: Koncert pro trubku a kom. orchestr (ca 15 min)
písemná část: Trubka jako koncertantní nástroj z pohledu skladatele
oponenti: prof. Juraj Filas, Olga Ježková (ext.)

Václav Špíral, vedoucí práce prof. Bartoň
kompoziční část: Concerto Grosso pro komorní orchestr (10–15 min.)
písemná část: Banalita jako kompoziční prostředek ve vybraných skladbách
oponenti: prof. Ivan Kurz, prof. Martin Burlas (ext.)

Anna Vtípilová, vedoucí práce MgA. Trojan, Ph.D.
kompoziční část: Elektroakustická kompozice podle vzoru rozhlasové hry
písemná část: Současná česká herní hudba na virtuálních platformách
oponenti: doc. Michal Rataj, MgA. Marko Ivanović, Ph.D. (ext.)


 

Diplomní úkoly na rok 2021/22 a návrhy oponentů

 

Magisterské práce
Michael Burt, vedoucí práce doc. Rataj
kompoziční část: Subversion for symphony orchestra (ca 10 min)
písemná část: Manufacturing Expectation and Predictiviness in Orchestral Music of the Past Eighty Years With Respect to My Own Compositional Practice
oponenti: MgA. Jan Dušek, Ph.D., MgA. Iva Oplištilová, Ph.D.

Jan Rösner, vedoucí kompoziční části doc. Mrkvička, písemné části MgA. Trojan, Ph.D.
kompoziční část: Skladba pro smyčcové trio, 2 bicí a live electronics (ca 30 min., Ensemble Terrible)
písemná část: Virtuální prostor jako součást interaktivní hudební kompozice
oponenti: Slavomír Hořínka, Milan Guštar (ext.), případně Jiří Suchánek (ext.)
 

 

INFO

Požadavky kladené na doktorské práce najdete na stránce Disertační práce.


Zadávání diplomních prací

 

Do konce května každého roku katedra schvaluje zadávání diplomních úkolů.

U kompozice student uvede obsazení (pokud možno podrobné a nejlépe také datum konkrétního koncertu, pro nějž skladbu připravuje) a délku. Součástí zadání teoretické doplňkové práce jak pro obhajoby bakalářských, tak magisterských titulů je vypracovaná osnova práce, a také předběžný přehled zdrojů a studijních materiálů. Studenti je připraví spolu s vedoucími diplomních úkolů.

Umělecký výzkum je specifická forma získávání poznání, která se uskutečňuje kladením otázek, cílů a záměrů týkajících se vlastní umělecké tvorby, její realizace a reflexe. Je tedy oproti kvantitativnímu nebo kvalitativnímu výzkumu, které známe z technických nebo humanitních oborů, zaměřen především performativně. V našem případě kompozice a písemná teoretická práce studenta mají ideálně tvořit spojité nádoby. Diplomant by měl řešit konkrétní problematiku, kterou ve vztahu ke svému tvoření považuje za důležitou. Kompozice ukazuje vlastní tvůrčí řešení. Písemná práce vypovídá o dosaženém poznání a reflektuje také v širším mezinárodním kontextu stav zvoleného tématu.

 

Důležité dokumenty.