Harmonogram katedry

Přehled aktivit katedry skladby v akademickém roce 2019/2020

 

Koncerty:

 

8. 10. Koncert Ensemble Terrible v Galerii Hamu, 19:30

Michal Rataj - Small Imprints

Pierre Alexandre Tremblay - asinglewordisnotenough

Jesper Nordin - Calm Like a Bomb

Jan Rösner - For Violin, Clarinet, Cello and Fixed Media

Bruno Cunha - A Pervert's Guide to Frankfurt Zappa's Liquid Love

 

Klarinet/basklarinet – Zlata Vohryzková, Violoncello – Dora Hájková, housle – v jednání

 

15. 10. Koncert v Muzeu české hudby, 19:30

Matt Fairclough - Radically Impure

Liam Carey - This is not a manifesto

Martin Kux - Un amour mystique et solitaire

Roman Zabelov - O různých věcech

 

Orchestr Berg & Pražští pěvci, spolupráce s University of Liverpool

 

30. 10. Koncert v Galerii Hamu, 19:30

Most Praha – Helsinky. Nová hudba pro finský národní nástroj kantele.

Matthew Whittall: The wine-dark sea II (2011)

Michaela Augustinová: Sudoku (2019)

J-T Vesikkala Wittmacher: Mind Crimes (2019) pro kantele a elektroniku

Patrik Kako - nová skladba (2019)

Jukka Tiensuu: Manaus - Ghost Sonata for kantele (1988) Improvizace

 

Juulia Pölönen - kantele

 

31. 10. – 3. 11. 2019 Tvůrčí dílna Oddělení soudobé hudby v Poněšicích v zimním semestru

 

5. 11. Otevření nové expozice NG ve Šternberském paláci – performance na schodech

 

7. 11. Michael Gordon & Mantra Percussion

(13:00 - 16:30, Galerie Hamu)

 

8. 11. Orchestrální koncert v sále Martinů, 19:30

Pavel Šabacký (JAMU): Piece for orchestra

Vratislav Zochr: Koncert pro cimbál a orchestr

Juhani T. Vesikkala: nová skladba

Tomáš Borl: Koncert pro trombon a orchestr

 

Filharmonie Bohuslava Martinů (Zlín), dir. Petr Louženský / Jan Bubák

 

11. 11. Koncert ve spolupráci s OSH v Brně

kromě jiného studie studentů KS z Poněšické dílny 31. 10. - 3. 11.

 

15. 11. Jonathan Powell (klavír) workshop a koncert

(Jonathan Powell, James Erber, Alwynne Pritchard, Saman Samadi, Jakub Rataj, Dobromila Jaskot, Gérard Pape, Morgan Hayes, Ruta Vitkauskaite, Arturas Bumšteinas).

19:30 - Galerie Hamu

 

18. 11. Koncert Ensemble Terrible v Českém muzeu hudby, 19:30

Hanuš Bartoň: nová skladba

Michal Nejtek: nová skladba

Michal Wroblewski: nová skladba

Petr Hora: nová skladba

 

19. 11. Ovál – poezie a hudba v D8, 19:30

 

21. 11. „Mladá krev“ - koncert doktorandů katedry skladby s menším ansámblem,

Sál Martinů, 19:30

Jan Ryant Dřízal – Osamělé objekty

Ravi Kittapa – Directives

Soňa Vetchá – Hologramy

Jan Dobiáš - Lem Karmapova roucha

Juhani Vesikkala – In Oversight of Allegory

 

Oto Reiprich – flétna, Jiří Javůrek – klarinet, Jarmila Vávrová – hoboj, Markéta Davidová – fagot, Krištof Koska - lesní roh, Prague Modern Quartet (David Danel, Anna Veverková, Ondřej Martinovský, Štěpán Drtina), Tomáš Novák – kontrabas, Mikhail Pashayev – bicí, Ladislav Bilan – bicí, Monika Knoblochová – cembalo, Hanuš Bartoň - klavír

Petr Louženský – dirigent

 

27. 11. Instalace sochařské intervence Martina Skalického v areálu Dominikánského kláštera (Jilská ul.), performance v barokním refektáři a okolních prostorech.

 

7. 4. 2020 Katelyn Bouska - klavírní recitál ze skladeb studentů KS, Galerie Hamu, 19:30

Soňa Vetchá: nová skladba

Milica Ivanić: nová skladba

Pavel Nesit: nová skladba

Jan Jirucha: nová skladba

Jiří Slabihoudek: nová skladba

 

Předběžné termíny dalších aktivit

 

Kocerty:

20. 2. 2020 komorní koncert v Sále Martinů

2. 4. – 5. 4. 2020 – tvůrčí dílna v Poněšicích - letní semestr

20. 4. 2020 komorní koncert v Galerii Hamu

6. 5. 2020 Orchestrální koncert se Severočeskou filharmonií Teplice

(program bude upřesněn)

 

Improvizace a performance:

(veřejné výstupy ze stejnojmenného předmětu)

5. 11. Otevření nové expozice NG ve Šternberském paláci – performance na schodech

19. 11. Ovál – poezie a hudba v D8, 19:30

27. 11. Instalace sochařské intervence Martina Skalického v areálu Dominikánského kláštera (Jilská ul.), performance v barokním refektáři a okolních prostorech.

 

Workshopy, modulová výuka a zahraniční hosté:

24. – 29. 9. konference SACRED MUSIC WORKSHOP EAST AND WEST, pořádaná sdružením Philokalia ve spolupráci s katedrou skladby.

Na programu bude přednáška a koncert Michaëla Lévinase (24.9.), dílna zpěvu byzantského i gregoriánského chorálu, přednášky a také možnost individuálních lekcí. Lekce se uskuteční na třídě 2020, popř. v prostoru gotické věže. Účast pro studenty HAMU je zdarma. Za katedru bude přednášet Slavomír Hořínka.

 

Kompletní program zde: http://www.philokallia.com/en/sacred-music-workshop-east-andwest/.

 

7. 10. Masterclass Pierre Alexandre Tremblay – Asinglewordisnotenough

(9:30 – 12:00, učebna 1022).

Modul se koná v návaznosti na úterní koncert Ensemble Terrible.

Lektorem je pedagog Huddersfield University P. A. Tremblay spolu s violoncellistkou Dorou Hájkovou. Masterclass je zaměřený na interpretaci sólové skladby pro violoncello s live Electronics a je určený všem skladatelům a posluchačům katedry smyčcových nástrojů.

 

7. 11. Michael Gordon & Mantra Percussion

(13:00 - 16:30, Galerie Hamu)

 

31. 10. – 3. 11. 2019 Tvůrčí dílna Oddělení soudobé hudby v Poněšicích v zimním semestru 

2. 4. – 5. 4. 2020 - dtto - v letním semestru

 

15. 11. Jonathan Powell (klavír) workshop a koncert

(Jonathan Powell, James Erber, Alwynne Pritchard, Saman Samadi, Jakub Rataj, Dobromila Jaskot, Gérard Pape, Morgan Hayes, Ruta Vitkauskaite, Arturas Bumšteinas).

19:30 - Galerie Hamu

 

Katelyn Bouska – tvůrčí dílna klavírní interpretace (druhá polovina listopadu)

Aktivně se zúčastní studenti: Vetchá, Nesit, Ivanić, Jirucha, Slabihoudek. Jejich nové klavírní skladby budou provedeny na koncertě 7. 4. 2020 v Galerii Hamu.

 


.