Pokyny k tvorbě individuálního studijního plánu doktorandů pro obor Skladba a teorie skladby

Metodologické minimum (atestaci uděluje oborová rada nebo katedra teorie)

            - absolvovat v 1. roku PhD. studia

Doporučujeme absolvovat v rámci Centra pro doktorská studia AMU

https://www.amu.cz/cs/studium/centrum-pro-doktorska-studia/950/

Kurz metodologického minima nabízí rovněž katedra teorie HAMU, vypisuje se v zimním semestru (prof. Havlík).

 

Hudební teorie (atestaci uděluje oborová rada nebo katedra teorie)

            - vypisuje se v letním semestru, absolvovat nejlépe v 1. roku studia

Kurzy nabízí katedra teorie HAMU (prof. Bezděk), možné je však absolvovat vhodné přednášky na jiných fakultách či univerzitách, které budou vhodněji zacíleny ve vztahu k předmětu samotné dizertace.

Volbu přednášek schvaluje oborová rada.

 

Komplexní analýza (atestaci uděluje oborová rada nebo katedra teorie)

            - vypisuje se v zimním semestru, absolvovat nejlépe v 2. roku studia

Kurzy nabízí katedra teorie HAMU (prof. Vičar), možné je však absolvovat vhodné přednášky na jiných fakultách či univerzitách, které budou vhodněji zacíleny ve vztahu k předmětu samotné dizertace.

Volbu přednášek schvaluje oborová rada.

 

Studium odborného textu (atestaci uděluje oborová rada nebo katedra teorie)

            - vypisuje se v letním semestru, absolvovat nejlépe 2. roku studia

Kurzy nabízí katedra teorie HAMU (odb. as. Oplištilová), možné je však absolvovat vhodné přednášky na jiných fakultách či univerzitách, které budou vhodněji zacíleny ve vztahu k předmětu samotné dizertace.

Volbu přednášek schvaluje oborová rada.

 

Veřejná prezentace 1 (atestaci uděluje oborová rada)

            - druhý rok studia

            - aktivní účast na libovolné oborové konferenci ve druhém roce studia

 

Veřejná prezentace 2 (atestaci uděluje oborová rada)

            - třetí rok studia

            - aktivní účast na libovolné oborové konferenci ve třetím roce studia

 

Seminář skladby 1 – 6 (atestaci uděluje oborová rada)

            - každý čtvrtek v 17h

            - povinná účast po celou dobu studia

 

Cizí jazyk I.                                     (atestaci uděluje katedra cizích jazyků)

Cizí jazyk II.                                    (atestaci uděluje katedra cizích jazyků)

 

Seminární práce 15. str.              (atestaci uděluje oborová rada)

  • absolvovat v prvním roce studia
  • první zevrubný vhled do stavu bádání o předmětu dizertační práce
  • může se jednat o první verzi úvodu, zpracování stavu bádání, strukturovanou rešerši, obsáhlejší abstrakt apod.
  • může se jednat i o článek v rámci grantového výzkumu
  • text se všemi náležitostmi akademického textu
  • text je podán k recenznímu řízení pro publikaci v periodiku Živá hudba

 

Umělecký výkon                           (atestaci uděluje oborová rada)

- kompoziční část disertace, soubor uměleckých výstupů napříč třemi roky studia

 

Dizertace – textová část              (atestaci uděluje oborová rada)

  • každoročně prezentuje aktuální stav svého výzkumu na diplomním semináři (letní semestr, v úterý od 17h)
  • Každoročně vypíše se svým školitelem modulovou výuku týkající se tématu práce a s ním spojených aktivit
  • alespoň jednou za studium publikuje výsledky svého výzkumu v recenzovaném časopise

 

Umělecká, odborná, vědecká a pedag. činnost (atestaci uděluje oborová rada)

  • pedagogická, odborná a organizační činnost na katedře skladby, jejíž náplň je průběžně aktualizována rozhodnutím oborové rady podle aktuálních potřeb a dispozic doktoranda

 

Doktorand každoročně prezentuje naplnění individuálního studijního plánu oborové radě a to během jejího zářijového zasedání. Na základě prezentace je rozhodnuto o postupu do dalšího roku studia.


.