INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


V doktorském stupni studia je kladen důraz na vědeckou a výzkumnou činnost a teorii v oboru nonverbálního divadla.

a) orientace v současném stavu mimického divadla

b) znalostí z teorie a dějin mimického divadla

c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce

d) znalostí jednoho světového jazyka na úrovni B2

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR..