Výzva pro zájemce o doktorské studium oboru Taneční umění

Vyhlašujeme výzvu pro předběžné zájemce o doktorské studium v oboru Taneční umění (program Nonverbální a komediální divadlo a teorie divadla, Choreografie a teorie choreografie, Taneční věda) pro akademický rok 2019/2020.

Žádáme předběžné zájemce o zaslání životopisu a motivačního dopisu k zamýšlenému studiu a to do 31.5.2018 na sekretariat.k107@hamu.czsekretariat.k109@hamu.cz

Na základě zájmu uchazečů oborová rada Tanečního umění a nonverbálního divadla vyhlásí konkurz, o kterém bude informovat na úřední desce HAMU, emailem a zde v Aktualitách

Info:
V doktorském stupni studia je kladen důraz na vědeckou a výzkumnou činnost a teorii

  1. orientace v současném stavu oboru
  2. znalostí z teorie a dějin oboru
  3. znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce
  4. znalostí jednoho světového jazyka na úrovni B2
26. duben 2018

.