Den otevřených dveří KND HAMU online

Vše na co jste se chtěli zeptat, ale neměli jste odvahu, příležitost, čas....

9.00 – 9:30 prezentace katedry: vedoucí katedry Adam Halaš

9:30-10:30 prostor na dotazy: Eliška Vavříková  a Roman Horák

10:30  open online class s Lukášem Houdek.

Den otevřených dveří je určený pro zájemce o studium bakalářského programu Katedry nonverbálního divadla.

Setkání proběhnou prostřednictvím platformy Microsoft TEAMS. Prosíme vás, abyste se připojili vždy na začátku daného setkání.

LINK zveřejníme na webových stránkách HAMU a FB stránce katedry nejpozději 9.11.2020.

3. listopad 2020

.