Naši studenti

Cembalo

bakalářský
počet studentů: 3

Klavír

bakalářský
počet studentů: 15

Klávesové nástroje - Cembalo

bakalářský
počet studentů: 0

Klávesové nástroje - Klavír

bakalářský
počet studentů: 0

Klávesové nástroje - Varhany

bakalářský
počet studentů: 0

Varhany

bakalářský
počet studentů: 5

Cembalo

navazující magisterský
počet studentů: 1

Klavír

navazující magisterský
počet studentů: 15

Komorní hra

navazující magisterský
počet studentů: 0

Varhany

navazující magisterský
počet studentů: 1.