Naši studenti

Cembalo

bakalářský
počet studentů: 4

Klavír

bakalářský
počet studentů: 21

Klávesové nástroje - Cembalo

bakalářský
počet studentů: 0

Klávesové nástroje - Klavír

bakalářský
počet studentů: 0

Klávesové nástroje - Varhany

bakalářský
počet studentů: 0

Varhany

bakalářský
počet studentů: 7

Cembalo

navazující magisterský
počet studentů: 2

Klavír

navazující magisterský
počet studentů: 16

Varhany

navazující magisterský
počet studentů: 1