Hudební produkce

doktorský

dobíhající akreditace (do 31.12.2024). Nejsou přijímáni studenti

Cíle studia
Profil absolventa
Garant

Dobíhající akreditace, nejsou přijímáni studenti.

Cíle studia

Doktorské studium produkce věnuje pozornost specializovaným oblastem, hudebního a hudebně dramatického (operního, operetního a muzikálového) provozu, kulturního a hudebního průmyslu v jeho aktuálních proměnách, digitalizaci jako fenoménu XXI. století, financování ze zdrojů EU, velmi detailnímu rozboru autorskoprávní legislativy v komparaci českého, evropského (kontinentálního) a anglosaského práva ve vztahu k aktuálním aktivitám EU.

Profil absolventa

Absolventi doktorského oboru hudební produkce působí jako přední organizátoři v oblasti hudebního života a kulturních průmyslů, pracují jako intendanti nebo ředitelé špičkových operních divadel, velkých symfonických orchestrů i festivalů, manažeři soukromých agentur a specializovaní umělečtí agenti, pracovníci a top manažeři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích, řídící pracovníci v mediální sféře a rovněž pracovníci a vedoucí různých útvarů ve státní a veřejné správě.

Garant

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz
Web: www.arcodiva.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební produkce

Konzultační hodiny:
Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.


.