Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Dirigování

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru dirigování

 

Uchazeč přiloží k přihlášce o studium programový list sborových a symfonických skladeb a operních titulů nastudovaných, případně provedených během bakalářských studií a audiovizuální záznam ze zkoušky s orchestrem a veřejného provedení v délce minimálně 15 minut. V případě absolventů bakalářského studia oboru Dirigování na HAMU tuto podmínku není třeba splnit. Důvodem je, že fakulta tento materiál již vlastní.

 

Průběh talentové zkoušky:

Přijímací zkouška se skládá z několika částí. Celkové bodové hodnocení průběhu všech částí proběhne po skončení části poslední.

 

a/ Ukázka práce se zpěváky u klavíru:

- v Pucciniho operách Madame Butterfly, Tosca nebo Bohéma

- v Mozartových operách Figarova svatba nebo Don Giovanni (v originálním jazyce).

Uchazeč si zajistí pěvce a vede nastudování, korepetitora v případě potřeby zajistí katedra dirigování.

 

b/ Ukázka dirigování s klavírním doprovodem:

- jedné ze symfonií L. van Beethovena, W. A. Mozarta, A. Dvořáka, P. I. Čajkovského zpaměti

- jedné celé opery podle vlastního výběru z těchto děl:

B. Smetana - Prodaná nevěsta/ Dalibor,

W. A. Mozart - Don Giovanni /Figarova svatba,

L. Janáček - Její pastorkyňa,

P. I. Čajkovskij - Evžen Oněgin,

G. Verdi - Aida/ Rigoletto/La Traviata,

G. Puccini - Madame Butterfly,

L. van Beethoven - Fidelio,

A. Dvořák – Rusalka

dirigování z partitury nebo klavírního výtahu.

 

c/ Ukázka hry klavírního výtahu W. A. Mozarta - Kouzelná flétna

 

d/ Součástí zkoušky je pohovor, v němž uchazeč prokáže svůj hudební a všeobecně kulturní rozhled a úroveň teoretických znalostí.

 

Zkušební komise si vyhrazuje právo určit část skladby, kterou uchazeč předvede.

Zkušební komise si vyhrazuje právo uchazečovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit v okamžiku, kdy je přesvědčena, že předvedení míry uchazečova talentu je dostačující.

 

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku body v rozmezí 1-25.

Toto bodování vyjadřuje: posouzení míry talentu při dirigování repertoáru, při práci se zpěvákem, úroveň klavírní zručnosti a úroveň všeobecného kulturního rozhledu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

 

Po ukončení poslední části talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor dirigování s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

 

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

 .