INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Doktorský studijní program je zaměřen na samostatnou badatelskou práci, založenou na teoreticko-metodologickém výzkumu nebo na výzkum a vývoj prostřednictvím tvůrčí umělecké činnosti a její teoretické reflexe.

VSTUPNÍ POŽADAVKY:

Doktorské studium studijního oboru Interpretace a teorie interpretace je určeno absolventům magisterského studia jednotlivých interpretačních umění, kteří vyhoví náročným podmínkám přijímací zkoušky. Uchazeč je povinen k přihlášce přiložit projekt zamýšlené disertační práce.

K praktické části přijímací zkoušky předloží uchazeč v písemné podobě vlastní návrh reprezentativního recitálu o celkovém trvání 90 až 100 minut.

Konkrétní rozsah a výběr skladeb pro praktický výkon stanoví přijímací komise.

Součástí přijímací zkoušky je prověrka:

a) orientace v metodologické problematice současné muzikologie

b) znalostí z teorie a dějin hudby

c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce

d) znalostí jednoho světového jazyka na úrovni B2

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Interpretace a teorie interpretace.