Studuj dirigování na HAMU!

Katedra dirigování se zabývá uměleckou výchovou dirigentů za účelem jejich profesionálního působení v oblasti vážné hudby. Věnuje se výuce dirigentské techniky, interpretace a celkového chápání hudby od chorálu až po současnost.

INFO

Kompletní informace o příjímacím řízení do bakalářských, navazujících magisterských a doktorských programů naleznete v sekci Přijímací řízení.


„Pro dirigenta je lepší, má-li partituru v hlavě, než hlavu v partituře.“
Hans Von Bülow

Kontakt

Mgr. Gabriela Kotrčová

referentka katedry

E-mail: gabriela.kotrcova@hamu.cz
Telefon: 234 244 117
Detail osoby
Bez obrázku

doc. MgA. Tomáš Koutník

vedoucí katedry

E-mail: tomas.koutnik@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Konzultační hodiny:
podle předběžné dohody
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Tomáš KOUTNÍK

Ivan Pařík

tajemník katedry

E-mail: ivan.parik@hamu.cz

Konzultační hodiny:
Po dohodě telefonicky
Detail osoby
FOTO  Ivan PAŘÍK.