Taneční věda

bakalářský

Cíle studia
Profil absolventa
Obecné informace o příjimacím řízení
Garant

Cíle studia

Bakalářské studium oboru Taneční věda je zaměřeno na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod. Důraz je položen na získání základních odborných znalostí z taneční historie i teorie a příbuzných uměleckých oborů (hudební, výtvarné, divadelní umění) a orientaci v metodách taneční vědy i jiných uměnovědných oborech. Studenti jsou vedeni k samostatné badatelské činnosti a vědecké prezentaci. Povinnou účastí na praktických tanečních kurzech a seminářích jsou vedeni k propojování praktických a teoretických znalostí oboru.

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Taneční věda je schopen samostatné činnosti v oblasti tanečního výzkumu a jeho kvalitní prezentace. Absolventi se často uplatňují ve výzkumných ústavech, divadelních institucích či v publicistice.

Obecné informace o přijímacím řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru Taneční věda

Předpokladem přijetí je schopnost logického a systematického myšlení, vyjadřovací a stylistické dovednosti, přehled o tanečním dění v domácím i zahraničním kontextu, základní přehled o dějinách tance a baletu, znalost základů hudební teorie, dějin hudby a divadla, všeobecný kulturní přehled, znalost alespoň jednoho světového jazyka na pokročilé úrovni; taneční zkušenost a základní znalost tanečních technik nutná (klasický, moderní a současný, lidový tanec).

Přijímací řízení proběhne ve 2 vyřazovacích kolech:

1. kolo prezenčně

1) písemný test ze všeobecné kulturní vyspělosti, dějin a teorie tance a baletu, dějin a teorie hudby

2) písemná analýza choreografické ukázky (zaměřená na taneční styl/techniku, komponenty a formu, umělecký kontext, případně určení konkrétního díla)
vybraní uchazeči budou zveřejněni k účasti do 2. kola přijímacího řízení

Pro postup do dalšího kola je potřebné získat minimálně 20 bodů z 25 možných.

2. kolo prezenčně

pohovor týkající se:
- dějin tance (ve spojení se zjištěním jazykových dovedností ve zvoleném cizím jazyce)
- orientace v soudobém tanečním dění
- motivace ke studiu a představy odborného zaměření

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ve 2. kole a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor taneční věda s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.


Garant

prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.

Profesor

E-mail: dorota.gremlicova@hamu.cz
Telefon: 234 244 194

Pracoviště: Katedra tance
Detail osoby
FOTO prof. Mgr. Dorota GREMLICOVÁ, Ph.D.