Studenti programu "Choreografie"

bakalářskýOstatní programy

Choreografie

navazující magisterský
počet studentů: 3

Choreografie a teorie choreografie

doktorský
počet studentů: 2

Pedagogika tance

bakalářský
počet studentů: 10

Pedagogika tance

navazující magisterský
počet studentů: 7

Pedagogika tance - Klasický tanec

bakalářský
počet studentů: 0

Pedagogika tance - Klasický tanec

bakalářský
počet studentů: 0

Pedagogika tance - Lidový tanec

bakalářský
počet studentů: 0

Pedagogika tance - Lidový tanec

bakalářský
počet studentů: 0

Pedagogika tance - Moderní a současný tanec

bakalářský
počet studentů: 0

Pedagogika tance - Taneční výchova

bakalářský
počet studentů: 0

Taneční věda

bakalářský
počet studentů: 0

Taneční věda

navazující magisterský
počet studentů: 1

Taneční věda

doktorský
počet studentů: 4