Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Předpoklady přijetí :

Výrazný nástrojový talent, rozvinutá muzikálnost a interpretační představivost, zdravotní a manuální dispozice vhodné pro zvolený nástroj, vytříbené všeobecné hudební schopnosti, zejména intonace, schopnost vystižení hudebních stylů, dobrá znalost literatury nástroje.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Konkrétní požadavky pro jednotlivé obory viz. detaily oborů níže.

Bakalářské studijní obory