Nonverbální divadlo

navazující magisterský

Profil oboru
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Záměrem nové filozofie katedry nonverbálního divadla je navázat na silnou tradici české pantomimy, kterou zastupují osobnosti Ladislav Fialka, Boris Hybner, Ctibor Turba, Bolek Polívka a další. V návaznosti na tuto tradiční linku se katedra zaměřuje také na nové směry a žánry mimického divadla, jako je „nový cirkus“ a „fyzické divadlo“, které se v posledních třiceti letech dynamicky vyvíjejí a které představují významnou součást mimického divadla.

Cílem je kombinovat ve výuce nejvýznamnější směry tradičního a současného mimického divadla a v těchto disciplínách poskytnout špičkovou úroveň se záměrem vychovat profesionální umělce s vysokou odborností, uměleckou kvalitou a s širokým uplatněním v profesionální sféře.

V magisterském stupni se výuka soustředí především na autorskou tvorbu, dramaturgii, režii a individuální specializaci studentů v jednotlivých žánrech.

Požadavky a přijímací řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky zahrnující:
1. Prezentace připraveného projektu pro magisterské představení ( písemný režijní a dramaturgický koncept ). Praktická ukázka rozpracovaného materiálu (5 - 10 minut) pro magisterské představení (talentová zkouška).
2. Návrh tématu diplomové magisterské práce ( písemný koncept ), zaměření a cíle
( teoretické podklady, literatura )
3. Popis osobního uměleckého směřování ( cíle, idea, spolupráce, stáže, účast na workshopech atd. )


Garant oboru

doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.

Docent - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: adam.halas@hamu.cz
Telefon: 234 244 189, +420 731 845 833

Pracoviště: Katedra nonverbálního divadla#Odd. OPVV rektorátu

Konzultační hodiny:
Po individuální dohodě emailem: adam.halas@hamu.cz.
Detail osoby
FOTO doc. MgA. Adam HALAŠ, Ph.D.