Vzděláváme talenty mimu, grotesky i nového cirkusu!

Nonverbální divadlo

bakalářský
počet studentů: 9

Nonverbální divadlo

navazující magisterský
počet studentů: 9