Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Požadavky pro přijímací zkoušky do magisterského studia - povinné materiály

1. Prezentace připraveného projektu pro magisterské představení ( písemný režijní a dramaturgický koncept ).
5 – 10 minut praktické ukázky rozpracovaného materiálu pro magisterské představení ( talentová zkouška ).

2. Připravené téma diplomové magisterské práce ( písemný koncept ) – zaměření a cíle

( teoretické pozadí, literatura )

3. Písemný popis náplně svého uměleckého směřování - (cíle, idea, spolupráce, stáže, účast na workshopech atd.)

Uchazeč musí mít ukončené minimálně bakalářské studium v nonverbálním nebo pohybově-hereckém oboru.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterský studijní obor