Interní a externí pedagogové katedry a pedagogové dalších kateder, kteří vyučují předměty určené pro studenty Katedry hudební teorie.