Hudební produkce

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Navazující magisterské studium věnuje pozornost specializovaným oblastem zejména hudebního průmyslu, financování ze zdrojů EU, velmi detailnímu rozboru autorskoprávní legislativy v komparaci českého, evropského (kontinentálního) a anglosaského práva. Pozornost se v magisterském stupni věnuje i otázkám podnikatelského přístupu v oblasti kultury a dalším problémům, které předpokládají samostatný přístup.

Profil absolventa

Absolventi magisterského oboru hudební management působí jako intendanti operních divadel, velkých symfonických orchestrů i festivalů, manažeři soukromých agentur a specializovaní umělečtí agenti, pracovníci a top manažeři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích, řídící pracovníci v mediální sféře a rovněž pracovníci a vedoucí různých útvarů ve státní a veřejné správě.

Požadavky a přijímací řízení

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru hudební management, či oborech příbuzných (kulturní management nebo arts management, muzikologie, teatrologie apod.). V případě, že se nejedná o absolventy oboru hudební management na HAMU, JAMU či dalších obdobných vysokých školách nebo oboru muzikologie, či teatrologie, prověří přijímací komise požadované hudební předpoklady a znalost hudební historie a teorie.


Garant oboru

prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.

Profesor - vedoucí katedry, Dohody - provoz-THP

E-mail: jiri.stilec@hamu.cz
Web: www.arcodiva.cz
Telefon: 234 244 143

Pracoviště: Katedra hudební produkce#Odd. OPVV HAMU

Konzultační hodiny:
Podle potřeby, nejlépe domluvit se na emailu: jistilec@arcodiva.cz
Detail osoby
FOTO prof. PhDr. Jiří ŠTILEC, CSc.