Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Konkrétní požadavky pro jednotlivé obory viz. detaily oborů níže.

Bakalářský studijní obor

INFO

Bakalářský stupeň oboru Hudební produkce se v současné době z kapacitních důvodů
otevírá pouze jednou za dva roky.
OBOR PRO AK. ROK 2020/2021 NEBUDE OTEVŘEN