Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Předpoklady přijetí:

1)  úspěšně vykonaná zkouška ze všeobecných znalostí dějin a teo­rie hudby a umění  (informovanost o stavu hudby, umění a kultury v českých zemích), základních ekonomických pojmů, dvou cizích jazyků (uchazeč uvede v přihlášce, z jakého druhého světového jazyka na středoškolské úrovni zkoušku vykoná, přičemž angličtina na úrovni B1 je povinná), zkouška, ověřující intelektuální a psychologické předpoklady pro studium a úspěšné působení v oboru,

2)  základní orientace v dějinách hudby, v elementární hudební teorii a v současné české a světové hudební kultuře,

3)  celková hudebnost, znalost základního hudebního repertoáru

4)  předpoklady pro zvládnutí praktického úkolu v oblasti hudebního managementu.

Talentová zkouška se skládá:

1)  z písemné zkoušky, prověřující praktické znalosti a všeobecný kulturní rozhled a praktickou znalost klasického hudebního repertoáru na základě poslechu vybraných hudebních ukázek

2)  z písemné zkoušky z angličtiny na úrovni B1,  dalšího světového jazyka (A1 – 2)

3)  z ústních zkoušek a pohovorů, prověřujících jak teoretické, tak i praktické znalosti, schopnosti a předpoklady ke studiu.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářský studijní obor