Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


POŽADAVKY A PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

a) Programový list skladeb nastudovaných se sborem a orchestrem, skladby připravené v předmětech Studium sborového, orchestrálního a operního repertoáru i skladby nastudované, případně provedené mimo školu.
b) Ukázka práce s orchestrem - posluchač předloží s přihláškou audiovizuální záznam ze zkoušky v délce minimálně 15 minut
c) Ukázka práce se zpěváky u klavíru, a to:
-v Pucciniho operách Madame Butterfly, Tosca nebo Bohéma
-v Mozartových operách Figarova svatba nebo Don Giovanni (v originálním jazyce).
Uchazeč si zajistí pěvce, doprovází a vede nastudování sám.
d) Pohovor, v němž uchazeč prokáže svůj hudební a všeobecně kulturní rozhled a úroveň teoretických znalostí.
e) U uchazečů, kteří absolvovali bakalářský stupeň na jiných našich nebo zahraničních školách, je vyžadována úroveň znalostí srovnatelného repertoáru, obsaženého v našich učebních osnovách. U zahraničních uchazečů je možno nahradit české operní tituly jinými díly světové operní literatury

UPOZORNĚNÍ: Uchazeči z jiných vysokých škol předloží audiovizuální záznam svého bakalářského absolventského koncertu a složí v rámci přijímacího řízení zkoušku z orchestrálního a operního repertoáru u klavíru podle požadavků učebních osnov Katedry dirigování HAMU a zároveň doloží záznam ze zkoušky v délce minimálně 15 minut.

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterský studijní obor