Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky.
Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


Výrazný dirigentský talent, interpretační představivost, rozvinutý hudební sluch, pohotová hra na klavír, zvládnutí manuální dirigentské techniky, všeobecný kulturní přehled.

Přijímací zkouška:

 

1) Písemná zkouška:
Sluchový diktát (zápis jednohlasu až čtyřhlasu)

2) Talentová zkouška:

a) Nácvik řízení komorního souboru v trvání 10-14 min.  Hodnotí se práce se souborem a co nejvěrnější interpretace hudebního textu. Partitura bude kandidátovi zadána 15 minut před zkouškou.
b) Dirigování zpaměti u klavíru jedné celé symfonie W. A. Mozarta (č.39, 40, 41) nebo L. van Beethovena (č.1-8) dle výběru kandidáta a jedné celé symfonie A. Dvořáka (č. 5-9) nebo P. I. Čajkovského (č. 4, 5, 6)
c) Dirigování recitativů z 1. jednání opery B. Smetany - Prodaná nevěsta
d) Hra klavírního výtahu 1.jednání Mozartovy Kouzelné flétny


3) Ústní zkouška:
a) formální a obsahový rozbor symfonie, kterou kandidát dirigoval u klavíru
b) orientační zkouška rozhledu po operní a symfonické literatuře
c) orientační zkouška rozhledu po všeobecných kulturních dějinách

 

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Bakalářský studijní obor