Přijímací řízení do bakalářského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.

Neúplné přihlášky a přihlášky bez povinných příloh nebo zaslané po termínu (rozhoduje poštovní razítko) nebudou zařazeny do přijímacího řízení. Přijetí přihlášky je potvrzeno elektronicky. Pozvánky k přijímacím zkouškám zasílá katedra elektronickou poštou 14 dní před termínem konání.


 

Předpoklady přijetí (platí pro všechny obory dechových nástrojů):

Výrazný nástrojový talent, rozvinutá hudební fantazie, vytříbené všeobecné hudební předpoklady (zejména intonace, cit pro rytmus a tempo), zdravotní a psychické dispozice pro studium zvoleného nástroje, znalost literatury nástroje, kulturně společenský přehled.

Konkrétní požadavky pro jednotlivé obory viz. detaily oborů.
 

Počínaje 3. semestrem studia se na katedře dechových nástrojů fakultativně vyučují k jednotlivým oborům vedlejší nástroje:

pikola, altová flétna
anglický roh
klarinet in Es, basklarinet, saxofon
kontrafagot
naturální lesní roh
trubka piccola in A, in B, křídlovka
altový trombon, basový trombon

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.


Bakalářské studijní obory