Bicí nástroje

navazující magisterský

Profil oboru
Profil absolventa
Požadavky a přijímací řízení
Garant oboru

Profil oboru

Úkolem studia je dokonalé zvládnutí techniky hry na bicí nástroje, vybudování sólového a komorního repertoáru, praktická zkušenost s koncertní činností včetně vlastní dramaturgie, průprava pro pedagogickou činnost. Možnost hlubšího zaměření (specializace) na některý ze specifických podoborů bicích nástrojů -marimba, vibrafon, multipercussion, tympány apod..

Profil absolventa

Studenti a absolventi tohoto programu působí v předních českých hudebních tělesech symfonických, operních i komorních, podílejí se na hudebních i mezioborových projektech jako sólisté a členové komorních uskupení. Pedagogicky působí na základní, středoškolské i vysokoškolské úrovni.

Požadavky a přijímací řízení

Ovládání techniky hry minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu stejného nebo příbuzného oboru VŠ.
Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

1/ SESTAVA ("MULTIPERCISSION SET-UP")
Jedna skladba pro z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.
I.Xenakis: Rebonds
I.Loudová: Ztracený Orfeus

2/ MARIMBA , VIBRAFON
Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.
S. Havelka: … se zvučnými činely (výběr)
E. Kopetzky: Kaskáda pro sólovou marimbu

3/ TYMPÁNY
E. Carter: Recitative and Improvisation pro sólové tympány nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.


Garant oboru

prof. Jiří HLAVÁČ

Profesor

E-mail: jiri.hlavac@hamu.cz
Telefon: 234 244 141

Pracoviště: Katedra dechových nástrojů
Detail osoby
FOTO prof. Jiří HLAVÁČ