Přijímací řízení do magisterského studia

INFO

Aktuální informace o termínech a uzávěrkách přihlášek naleznete ZDE.


Předpoklady přijetí:


Ovládání techniky hry minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu stejného nebo příbuzného oboru VŠ.

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

1. Sestava ("multipercission set-up")

Jedna skladba pro  z následujícího seznamu podle vlastního výběru nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

I.Xenakis: Rebonds
I.Loudová: Ztracený Orfeus

2. Marimba , vibrafon

Jedna skladba podle vlastního výběru z následujícího seznamu nebo jedna věta sólového koncertu či jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

S. Havelka: … se zvučnými činely (výběr)
E. Kopetzky: Kaskáda pro sólovou marimbu

3. Tympány

E. Carter: Recitative and Improvisation pro sólové tympány nebo jiná skladba obdobné úrovně a zaměření.

 

INFO

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.


Magisterský studijní obor