Absolventský koncert - ANNA JOUZOVÁ SOMMEROVÁ – housle

9. září 2018
19:30

100,- Kč (nečíslovaná verze sálu) 

spoluúčinkují: doc. Leoš Čepický - housle, Komorní orchestr Vladimíra Sommera diriguje Vojtěch Jouza

klavírní spolupráce odb. as. Miroslav Sekera

Program: T. A. Vitali, A. Dvořák, V. Sommer, J. Brahms

Sál Martinů

Malostranské náměstí 13
118 00 Praha 1Podobné akce


.