VÝUKA ROZBORU SKLADEB NA STŘEDNÍCH A VYSOKÝCH HUDEBNÍCH ŠKOLÁCH

12. dubna 2023
10:00
Oddělení hudebně-teoretických disciplín ve spolupráci s Ústavem teorie hudby HAMU v Praze pořádají konferenci věnovanou problematice výuky rozboru skladeb na středních a vysokých hudebních školách. Smyslem konference je vedle tradičních odborných příspěvků i výměna zkušeností nad aktuálním stavem a koncepcí hudební analýzy v systému hudebně teoretických disciplín. 

Konference se koná dne 12. dubna 2023 od 10 hodin v budově HAMU, Praha 1, Malostranské nám. 13 v místnosti 2017, 2. poschodí.


Program:

 • 10:00 Zahájení
 • 10:20 Vít Havlíček (HAMU Praha)
  Analýza a vybrané hudební formy v hudbě 1. poloviny 18. století
 • 10:40 Jan Jiraský (JAMU Brno)
  Předmět Analýza klavírních skladeb na JAMU v Brně
 • 11:00 Jan Vičar (HAMU Praha)
  Komplexní analýza hudebního díla
 • 11:20 Petra Bělohlávková (UK Praha)
  Kreativní interpretace jako součást výuky analýzy hudebního díla v rámci pregraduální přípravy učitelů hudební výchovy
 • 11:40 Martin Čurda (Ostravská univerzita)
 • Jak učit formu osmitaktové hudební fráze?
  České učebnice hudebních forem, Caplinova teorie formálních funkcí a princip blended learning
   
 • 12:00 – 13:00 přestávka
   
 • 13:00 Michal Nedělka (UK Praha)
  Analýza hudebního díla v přípravě učitele v rámci Strategie 2030+
 • 13:20 Eva Miškovičová (Akadémia umení Banská Bystrica)
  Hudobná teória v ére samostatného Slovenska
 • 13:40 Jiří Bezděk (HAMU Praha)
  Uplatnění analýzy skladeb v praxi
 • 14:00 Zuzana Martináková (Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta Banská Štiavnica)
  Komplexná analýza hudobného diela ako predmet výučby
   
 • 14:20 – 14:30 přestávka
   
 • 14:30 Pavel Holubec (Praha)
  Hudební analýza. Kdy, co a proč?
 • 14:50 Martin Hybler (HAMU Praha)
  Umělá inteligence a analýza skladeb
 • 15:10 Závěrečná diskuse

Malostranské náměstí 13

Malostranské náměstí 13.