Info

Každý návštěvník koncertu musí prokázat, že splňuje následující:
a) osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
b) osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo 
c) osoba, která v posledních 180 dnech prodělala onemocnění COVID-19 (počítáno od prvního pozitivního testu, prokazuje se čestným prohlášením) nebo
d) osoba, která byla očkována (po 22 dnech od první dávky, prokazuje se informací o očkování první dávkou získanou od očkovacího místa).
Po celou dobu konání koncertu je povinností dodržovat veškerá hygienická nařízení, zejména zakrývání dýchacích cest respirátorem. 


DIGITÁLNÍ GALERIE VYŠEART

5. května 2021 17:00 -
31. srpna 2021 23:00Koncerty

Začátek koncertů je vždy v 19,30, není-li uvedeno jinak. 

Vstup volný, účast na koncertu je nutno potvrdit na mail: koncertni@hamu.cz

Přehled měsíčních koncertů HAMU ve Wordu naleznete zde..