Pozvánka na zasedání Akademického senátu HAMU dne 23. 11. 2021 od 14:30 hod.

Vážení členové akademické obce HAMU,

přijměte prosím pozvání na zasedání Akademického senátu HAMU, které se uskuteční 
v úterý 23. listopadu 2021 od 14:30 hod. kombinovanou formou, prezenčně v Galerii HAMU a  online na tomto odkazu Kliknutím sem se připojíte ke schůzce.

Program:

  1. Kooptace nové členky AS HAMU
  2. Schválení navrženého programu
  3. Hlasování o složení volební komise
  4. Volba místopředsedy za studentskou komoru AS HAMU 
  5. Podnět studentky Katedry skladby 
12. listopad 2021

.