Vyhláška děkana č. 12/2021 - která stanovuje děkanské volno

Děkan Hudební a taneční fakulty AMU vyhlašuje na 

pátek 29. 10. 2021
a
pátek 31. 12. 2021

děkanské volno.


prof. Ivan Klánský
děkan HAMU    

29. září 2021

.