Výsledky voleb do Akademického senátu AMU 13. 2.–14. 2. 2018


Písemný protokol o průběhu voleb do AS AMU 13. a 14. února 2018

Předseda a členové volební komise (bez titulů):
Daniela Jobertová, Kateřina Schwarzová, Karel Vostárek, Markéta Potužáková, Martin Krupa,
Marie Fričová, Adam Halaš, Václav Špíral, Marek Vajchr, Pavla Klimešová, Tomáš Janáček
Přítomní členové komise (bez titulů):
Daniela Jobertová, Karel Vostárek, Adam Halaš, Václav Špíral, Marek Vajchr, Pavla Klimešová, Tomáš Janáček

Volby do AS AMU se konaly ve dnech 13. a 14. února 2018 na všech fakultách AMU, tj. na DAMU, FAMU, HAMU a proběhly řádně a správně dle Volebního řádu AS AMU ze dne
19. 5. 2017. Volební komise se sešla ke sčítání odevzdaných hlasů dne 14. února 2018 v 17. hodin v zasedací místnosti rektorátu.

 

Výsledek voleb dle jednotlivých fakult AMU (jména jsou uvedena bez titulů, číslice označují počet hlasů odevzdaných ve prospěch navržených kandidátů).

DAMU
Celkem odevzdáno 248 hlasovacích lístků, z toho 1 neplatný.

Pedagogická komora: Počet hlasů

Martin Černý 122

Jiří Lössl 123

Petr Prokop 168

Daria Ullrichová 89

Studentská komora: Počet hlasů

Štěpán Gajdoš 165

Filip Karda 88

Tereza Pavelková 64

Eliška Raiterová 93

Zvoleni:

1. Petr Prokop 2. Jiří Lössl 3. Martin Černý

1. Štěpán Gajdoš 2. Eliška Raiterová

 

FAMU
Celkem odevzdáno 341 hlasovacích lístků, z toho 34 neplatných.

Pedagogická komora: Počet hlasů

Martin Blažíček 230

Ladislav Greiner 138

Martin Stecker 151

Studentská komora: Počet hlasů

Martina Ševčíková 203

Zvoleni:

1. Martin Blažíček 2. Martin Stecker 3. Ladislav Greiner

1. Martina Ševčíková

 

HAMU
Celkem odevzdáno 108 hlasovacích lístků.

Pedagogická komora: Počet hlasů

Slavomír Hořínka 33

Ivo Kahánek 46

Jan Mach 25

František Malý 31

Vladimír Rejlek 16

Ondřej Urban 54

Noemi Zárubová – Pfeffermannová 43

Studentská komora: Počet hlasů

Josef Bartoš 28

Marek Kozák 39

Michaela Mochnáčová 39

Tereza Olivia 17

Matouš Pěruška 52

Zvoleni:

1. Ondřej Urban 2. Ivo Kahánek 3. Noemi Zárubová - Pfeffermannová

1. Matouš Pěruška 2.

Zapsáno v 18:45 hod.

15. únor 2018

.