Vyhláška děkana č. 1/2020 - provozní doba Lichtenštejnského a Hartigovského paláce v roce 2020

 

Článek 1

Provozní doba Lichtenštejnského paláce

Lichtenštejnský palác (dále LP), Malostranské náměstí 13, Praha 1:

- provoz vrátnice                             24 hodin denně 7 dní v týdnu

- provoz fakulty HAMU:
všední dny                                     od 8:00 do 22:00 hodin
soboty, neděle a svátky                 od 8:00 do 20:00 hodin

- provoz reprezentačních prostor LP a Divadla Inspirace dle podmínek sjednaných s uměleckým provozem HAMU.

Ukončení akce nejpozději ve 24 hodin daného dne. V případě, že se nebude konat v reprezentačních prostorech či v Divadle Inspirace akce, uzamykají se vrata u obou průjezdů LP ve všední dny ve 22:30 hodin, o sobotách, nedělích a svátcích ve 20:30 hod.

 

Článek 2

Provozní doba Hartigovského paláce

Hartigovský palác (dále HP), Malostranské náměstí 12, Praha 1:

- provoz vrátnice                
všední dny                                      od  6:00 do 21:00 hodin
soboty, neděle a svátky                  od 9:00 do 18:00 hodin
(od 18 do 20 hodin vchod a východ přes vrátnici LP)

- provoz fakulty HAMU
všední dny                                      od  8:00 do 21:00 hodin
soboty, neděle a svátky                  od 9:00 do 20:00 hodin
(od 18 do 20 hodin vchod a východ přes vrátnici LP)

 

Článek 3

Další obecné informace

  1. V době velikonočních svátků, letních a zimních prázdnin bude provoz fakulty v omezeném rozsahu upřesněn samostatnou vyhláškou.
     
  2. V době vyhlášeného rektorského či děkanského volna platí provoz jako ve všedních dnech.
     
  3. Výjimky, předložené se souhlasem vedoucího příslušné katedry, podléhají schválení tajemnice fakulty. Zaměstnanci ostrahy nemají rozhodovací pravomoc k udělení výjimky.

 

Článek 4

Závěrečná ustanovení

1. Tato vyhláška nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího vydání.

2. Tato vyhláška je platná do 31. 12. 2020 včetně.

 

 

Praha, 10. 1. 2020

prof. Ivan Klánský
děkan HAMU                                  

10. leden 2020

.